Art Test Field, Skulptur på Alvaret under tema Kalibrering, Konst, Kulturarv och Vetenskap i samklang.

Vi är 25 konstnärer från Skulptörförbundet som arrangerar en stor skulpturutställning på Världsarvet Södra Öland från 11 juni 2022- 31 augusti 2023. Alla skulpturer är monterade med testfältets betonglock som podier. Startpunkt är vid slutet av Vickleby Alvargata. Parkering vid Vickleby kyrka. Området är vidsträckt och bra vandringsskor, vätska och matsäck rekommenderas för en spännande vandringsdag.

Följ förberedelser och evenemang på facebook ArtTestField eller Instagram @Art.Testfield eller på Skulptörförbundets hemsida. För att hitta, kan du ladda ner en karta med GPS punkter över skulpturernas placering på testfältet och läsa om alla konstnärer och skulpturer. https://www.skulptorforbundet.se/aktuellt/art-testfield.

Välkommen!

Till utställningen på Alvaret har jag arbetat med lite mindre tunga material än vanligt, metall och målad väv. 

Min skulptur anknyter till platsens karaktär, det öppna, vinden, biologin och historien. Den är ett vindspel inspirerad av hästskoräkan, Triops, som är världens äldsta nu levande djurart, 220 miljoner år gammal. Detta lilla djur, några cm lång, är en hotad art, som vissa år med gynnsamt väder kan ses på Alvaret. 

Staying Alive vill lyfta fram och göra det som i vanliga fall är osynligt för oss, färgstarkt och slagkraftigt. Hästskoräkan som en överlevnadskonstnär, äldre än dinosaurierna, men ändå okänd för de flesta. Äggen kan överleva upp till 30 år i leran. När värme och vatten finns i rätt kombination kläcks äggen och de lever några månader. Triops har tre ögon och på Alvaret är alla honor och deras fortplantningscykel jungfrulig!