Kvarteret Bandgrinden, Sjuntorp.

Lek- och sittskulptur ” Masken Daggelina”, 3m lång i röd granit.

Nu är skulpturen monterad och mitt arbete avslutat.  Spaljerade äppelträd, bänkar och odlingslådor är på plats och gestaltningen är klar. Nu väntar växtsäsongen och grönskan.

Invigningen skedde den 3 november 2022.