Skulpturutställning på Dronninglund Kunstcenter, Jylland

Jag deltar i en skulpturutställning utomhus på Dronninglund Kunstcenter på Jylland, strax söder om Fredrikshavn.

Vernissage söndag 2 juli. Utställningen pågår till söndag 1 okt.

Välkommen!

Sommarutställning på KKV Bohuslän med tema Vatten

Jag deltar i årets sommarutställning på KKV Bohuslän. Vatten är årets tema.

Vernissage söndag 25 juni. Utställningen pågår både ute och inne till 13 augusti, öppet varje dag.

Välkommen!

Sommarutställning på ön Oaxen Södertälje Kommun

Jag deltar i en grupputställning med skulpturer i Ettans Kalkugn på Ön Oaxen utanför Södertälje. På ön finns ett gammalt kalkbrott och ön är ett populärt turistmål.

Vernissage lördag 1 juli. Utställningen pågår till och med söndag 6 augusti.

Välkommen!

Nya mindre skulpturer under våren 2023

Under våren är planen att skapa  nya mindre skulpturer och avsluta påbörjade egna projekt.

Utställning Marks Konsthall i Kinna

Utställning i Marks Konsthall i Kinna

”There is a voice that doesn’t use words. Listen.”

Stenskulpturer tillsammans med Carina Paulssons temperamålningar.
23 sep – 8 okt. 2023

Vernissage 23 sep. kl 12-15.

Längst ner kan du läsa Carinas fina text om utställningen.

Välkommen!

Om utställningen

Denna utställning har sin upprinnelse och startpunkt ur en händelse i februari 2019, en dimmig morgon på en strandäng i Halland. Jag satt med mitt skissblock och försökte formulera något om rymden och öppenheten i landskapet med hjälp av några stenformer just där strandängen mjukt övergår i hav som blir horisont och rymd, och en tät dimma som ytterligare löste upp alla gränser. Inifrån dimman ett varmt och stilla ljus och plötsligt ett ögonblicks upplevelse av att allting var genomlyst och transparent och samtidigt ett och samma, en helhet; stenarna, havet, himmel, marken och jag. En omslutande stillhet. Det var starkt och omvälvande och fyllde mig med sällhet. För att på något vis bevara detta antecknade jag följande ord som kom för mig:

“En dimmig morgon vid havet kan jag ana stenars transparens”

När jag långt senare plockade fram skisserna och minnet i ateljén och gjorde de första försöken att närma mig upplevelsen i bild, kom en ljus och mild färgskala fram och en lek med stenarnas former. Detta ledde i sin tur till fler bildserier, också de i milda färger och med stillhet som tema. Eftersom de skiljer sig starkt från den färgstarka bildvärld jag annars arbetar med lade jag dem åt sidan i väntan på passande sällskap.

Detta sällskap fann jag då jag besökte en utställning av Kerstin-Dahl Norén. Då jag stod inför hennes skulpturer av sten upplevde jag en stillhet, och en koppling till mina undanlagda, väntande målningar. Nånting i formernas renhet, enkelhet men också en upplevelse av att vissa stenar liksom lyste inifrån. Utställningen här blir ett möte mellan mina temperamålningar och Kerstins stenskulpturer med hopp om att ge rum åt en upplevelse av stillhet och ljus där materialet och dess sinnlighet får tala.

I vårt samarbete fann vi ytterligare gemensamma nämnare, som detta att lägga stor vikt vid närvaro under själva arbetsprocessen. Vi delar också en kärlek till själva materialet och låter oss inspireras av naturen. Och vi tycker båda mycket om den persiske poeten och sufiske mystikern Rumi (1207 – 1273) som här får avsluta texten och inleda utställningen:

“There is a voice that doesn ́t use words Listen.”

Skulpturutställning på Stora Alvaret, Öland

Art Test Field, Skulptur på Alvaret under tema Kalibrering, Konst, Kulturarv och Vetenskap i samklang.

Vi är 25 konstnärer från Skulptörförbundet som arrangerar en stor skulpturutställning på Världsarvet Södra Öland från 11 juni 2022- 31 augusti 2023. Alla skulpturer är monterade med testfältets betonglock som podier. Startpunkt är vid slutet av Vickleby Alvargata. Parkering vid Vickleby kyrka. Området är vidsträckt och bra vandringsskor, vätska och matsäck rekommenderas för en spännande vandringsdag.

Följ förberedelser och evenemang på facebook ArtTestField eller Instagram @Art.Testfield eller på Skulptörförbundets hemsida. För att hitta, kan du ladda ner en karta med GPS punkter över skulpturernas placering på testfältet och läsa om alla konstnärer och skulpturer. https://www.skulptorforbundet.se/aktuellt/art-testfield.

Välkommen!

Till utställningen på Alvaret har jag arbetat med lite mindre tunga material än vanligt, metall och målad väv. 

Min skulptur anknyter till platsens karaktär, det öppna, vinden, biologin och historien. Den är ett vindspel inspirerad av hästskoräkan, Triops, som är världens äldsta nu levande djurart, 220 miljoner år gammal. Detta lilla djur, några cm lång, är en hotad art, som vissa år med gynnsamt väder kan ses på Alvaret. 

Staying Alive vill lyfta fram och göra det som i vanliga fall är osynligt för oss, färgstarkt och slagkraftigt. Hästskoräkan som en överlevnadskonstnär, äldre än dinosaurierna, men ändå okänd för de flesta. Äggen kan överleva upp till 30 år i leran. När värme och vatten finns i rätt kombination kläcks äggen och de lever några månader. Triops har tre ögon och på Alvaret är alla honor och deras fortplantningscykel jungfrulig!